dit is wat wij DOEN

                  – NICE TREX -
Gebiedsgerichte aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe waardemodellen in een circulaire economie. Op expeditie met burgers, ondernemers en overheid. NICE TREX helpt een gebied, een gemeente of een stad bij het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Ontwikkeld ism N.I.C.E.

    - Groen & Food Programma - 

Gebiedsontwikkeling met integrale aanpak voor het opzetten en verder ontwikkelen van een Planetproef voedselsysteem. Partners zijn lokale ondernemers, Maatschappij van Weldadigheid, gemeente Westerveld en Provincie Drenthe. Opdrachtgever Bats Uitzendburo

      – circulair huis De Deel -
Woonhuis gebouwd van lokale en natuurlijke bouwmaterialen. Materialen zijn verzameld via de zogenaamde oogstkaart.nl. 
Partners zijn Superuse Studio Cesare Peeren , Vereniging De Hobbitstee, internationaal team vrijwilligers, Gemeente Westerveld, N.I.C.E en diverse aannemers. Opdrachtgever: Stichting Nieuwe Wereld. 

            - Fresh Future Foods- 
Ontwikkelen van duurzame circulaire voedselsystemen die impact genereren op het gebied van 
bewustwording, korte keten, vers voedsel en daarmee aan de lokale economie. Vinden en verbinden 
van project en kennis -partners om tot een ketensamenwerking te komen. Samenwerking van Aqua Futura, Green Fresh Aquaponics en WesterZwam.

    - Zero Waste Zernike Campus - 
Ontwikkelen ketensamenwerking op het gebied van circulaire 
businesscases: van afval naar grondstof, lokaal vers voedsel, onderwijs en onderzoek. 
Resultaat: ZernikeZwam, nieuw waardemodel verwaarden koffiedik, productontwikkeling. Partners zijn studenten, Eurest, Selecta, diverse onderwijsrichtingen binnen de Hanze, Terra, Noorderpoort. Opdrachtgever: Facility Management Hanzehogeschool, WesterZwam 
en N.I.C.E.

                 - WesterZwam - 
Opzetten van een kleinschalige circulaire oesterzwam kwekerij in kweekcontainer met 
klimaatbeheersingssysteem. Verwaarden van reststroom koffiedik voor het produceren van 
oesterzwammen met lokale afzet.